IP-code voor beschermingsklassen

Elektrische machines moeten worden beschermd tegen schadelijke externe invloeden, dat wil zeggen tegen binnendringen van vocht en stof en tegen aanraking van vitale delen door mensen of dieren. De eisen zijn vastgelegd in de Europese norm EN 60 034-5. De mate van bescherming wordt aangegeven door een code, bestaande uit de letters IP, gevolgd door twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen aanraking en tegen het binnendringen van vaste voorwerpen, stof, enzovoort. Het tweede cijfer geeft aan in hoeverre de motor is beschermd tegen het binnendringen van water. De beveiliging is beter naarmate het cijfer hoger is.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over IP-code voor beschermingsklassen?