Gelijkrichterbedrijf, wisselrichterbedrijf en stuurbereik

Door middel van netgecommuteerde omzetters vindt er een energieuitwisseling plaats tussen een wisselspanningsnet en een gelijkspanningsnet. Om de verschillende bedrijfstoestanden van deze omzetters te onderscheiden is één grootheid bepalend, namelijk de richting van de energiestroom. We spreken van gelijkrichterwerking wanneer op dat moment energie vloeit van het wisselspanningsnet naar het gelijkspanningsnet. We spreken van wisselrichterwerking wanneer op dat moment de energie vloeit van het gelijkspanningsnet naar het wisselspanningsnet. De omkering van de gemiddelde waarde van de gelijkspanning betekent tegelijkertijd een omkering van de energierichting omdat de richting van de gelijkstroom niet kan omkeren. Het stuurgebied α < 90° wordt aangeduid als gelijkrichterbedrijf, het stuurgebied α > 90° als wisselrichterbedrijf.

Bij ideaal gedrag van de gelijkrichter strekt het stuurgebied zich dus uit van 0 tot 180°.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Gelijkrichterbedrijfwisselrichterbedrijf en stuurbereik?