Magneetsystemen in gelijkstroom servomotoren

Bij schijfvormige rotoren worden Al-Ni-Co magneten met poolschoenen gebruikt om de demagnetisering tegen te gaan en bij cilindrische rotoren wordt meestal ferriet aangewend met een fluxconcentrator om de luchtspleetinductie te verhogen. Om kleinere ankertijdconstanten te realiseren moeten de magneten tegen de luchtspleet worden aangebracht.

a) Schijfvormige rotor met Al-Ni-Co magneten (Bosch);

b) Cilindrische rotor met ferriet magneten en fluxconcentratoren (Siemens);

c) Cilindrische rotor met Sm-Co magneten (BBC).

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Magneetsystemen in gelijkstroom servomotoren?