Rotatiespanning van een gelijkstroommachine

Voor het berekenen van de opgewekte spanning wordt eerst de spanning over een draad berekend. Omdat alle draden van een ankertak in serie zijn geschakeld kunnen we de totale spanning vinden door sommatie van alle draadspanningen in een ankertak (dus niet van beide ankertakken, want de takken staan parallel).

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Rotatiespanning van een gelijkstroommachine?