Bedrijfsbelastingstypen

Bij afwijking van continu nominaal bedrijf dient rekening gehouden te worden met de precieze aard van het bedrijf. In de grafieken zijn het verloop van het mechanisch vermogen Pmech, het elektrisch verlies Pdiss en de temperatuur ν weergegeven. De toegestane temperatuur is de maximaal opgetreden temperatuur in een lastspel. De maximale temperatuur bepaalt de bereikte levensduur.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Bedrijfsbelastingstypen?