snelnaardata
 

Berekening van de stabiliteitsindex volgens Ryznar en het nomogram ter bepaling van LSI [of VI] en RSI [of SI]

De stabiliteitsindex volgens Ryznar (RSI of SI) wordt berekend volgens de gegeven formule. De Ryznarindex geeft de meest betrouwbare benadering. De pHs is de verzadigings-pH. Dit is de pH van het water met een gekende hoeveelheid bicarbonaat, calcium en totaal opgeloste stoffen, die bij een bepaalde temperatuur verzadigd zou zijn met calciumcarbonaat. pH is de werkelijk gemeten pH van het water.

De eerste figuur geeft een interpretatie van de RSI-waarde.

De tweede figuur toont een nomogram dat toelaat zowel VI als SI te bepalen in functie van de watertemperatuur, de pH van het water, het totale gehalte aan opgeloste substantie, de Ca-hardheid uitgedrukt als ppm CaCO3 en de alkaliniteit (indicator: methyloranje) uitgedrukt in ppm CaCO3.

 

 

Bron: Handboek constructiematerialen, corrosie en corrosiebescherming,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Berekening van de stabiliteitsindex volgens Ryznar en het nomogram ter bepaling van LSI (of VI) en RSI (of SI)?