snelnaardata
 

Gebruiksdomeinen voor diverse kunststoffen in contact met zoutzuur

(1) De temperatuurgrenzen zijn voornamelijk gebaseerd op de chemische bestendigheid. Bij keuze van voeringen in de praktijk spelen zowel economische als mechanische factoren een rol. De gedane aanbevelingen zijn slechts algemene richtlijnen en zij hoeven niet van toepassing te zijn op alle gebruiksomstandigheden

(2) Polytetrafluoretyleen

(3) Gefluoreerd etyleen-propyleen copolymeer, alleen leverbaar in hulpstukken, afsluiters en toebehoren, dus niet als stukken pijp

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Gebruiksdomeinen voor diverse kunststoffen in contact met zoutzuur?