snelnaardata
 

Corrosie van C-staal in neutraal water als functie van de zuurstofconcentratie

Uit expositieproeven van C-staal in neutraal water blijkt dat de corrosie van het C-staal evenredig is met de concentratie van de opgeloste zuurstof. Dit betekent dat de aanvoer van de opeloste zuurstof voor duiffusie de beperkende factor voor de corrosiesnelheid is. In neutraal water, dat geen zuurstof bevat, is de corrosiesnelheid zeer laag.


Bron:Handboek constructiematerialen, corrosie en corrosiebescherming,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Corrosie van C-staal in neutraal water als functie van de zuurstofconcentratie?