snelnaardata
 

Kengetallen voor empirische beoordeling van bodemcorrosiviteit

De som van de kengetallen is de maatstaf voor de beoordeling van de agressiviteit van de onderzochte bodem:

>0: niet agressief;

0 tot -4: zwak agressief;

-5 tot -10: agressief;

<-10: sterk agressief.


Bron:Handboek constructiematerialen, corrosie en corrosiebescherming,  2005.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Kengetallen voor empirische beoordeling van bodemcorrosiviteit?