snelnaardata
 

Effect van Si als legeringselement

Bij de bereiding van HNO3 gaat men gewoonlijk uit van NH3 en lucht. Beide worden in een NH3-convertor in contact gebracht met een katalysator; de temperatuur bedraagt circa 800 1000 °C. Hierbij wordt NO gevormd, dat na afkoeling wordt geoxideerd tot NO2. Tenslotte wordt het NO2 geabsorbeerd in H2O, hierbij ontstaat uiteindelijk 65 gew. % HNO3.

Het constructiemateriaal van de NH3-convertor dient te weerstaan aan oxidatie, nitrering en thermische schokken. Ni-Cr-Fe-legeringen, zoals Alloy (Inconel) 601, Hastelloy X, Nichrome en andere zijn bruikbaar bij de aanwezige bedrijfstemperaturen. De legeringen dienen minstens 35 % Ni, 20 % Cr en 0,5 % Si te bezitten, een en ander blijkt uit de volgende samenvatting.

De weerstand tegen oxidatie neemt toe met toenemend Cr-gehalte. Wanneer het materiaal aan temperatuursschokken moet weerstaan zal men vooral een hoog Ni-gehalte nastreven.

Bij gebruik van staal onder isotherme voorwaarden zal men naast Cr, Si als legeringselement eisen (figuur): Si vermindert het oxidatiegevaar wat ook het Cr-gehalte van het staal mag zijn.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Effect van Si als legeringselement?