snelnaardata
 

Typische corrosiesnelheden voor stalen pijlers in mariene atmosfeer en zeewater

De belangrijkste stof die in zeeatmosfeer corrosie veroorzaakt, is NaCl. De werking ervan wordt nog versterkt door beluchting. Constructies die periodiek nat en droog zijn, kunnen gemakkelijk een hoge NaCl-contaminatie krijgen. Dit geschiedt bij constructies in zee bij een gedeelte even boven de waterspiegel. Drogen na het opspatten van een golf kan de concentratie NaCl zeer hoog doen oplopen, zeker in de hoeken en spleten. NaCl veroorzaakt put- en spanningscorrosie.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Typische corrosiesnelheden voor stalen pijlers in mariene atmosfeer en zeewater?