snelnaardata
 

Toename van de corrosiesnelheid in zwak alkalisch gebied, ten gevolge van waterstroming

De toename van de corrosiesnelheid kan worden toegeschreven aan de versnelde toevoer van de zuurstof of andere in het water opgeloste agressieve gassen. Bij zeer grote stroomsnelheden kan er erosie-corrosie optreden. Uit de figuur blijkt dat in tegenstelling in het zwak alkalisch gebied een duidelijke toename van de corrosiesnelheid plaatsvindt.

Een maximum treedt op bij een pH van circa 8. Dit kunnen we als volgt verklaren: zou men met stromend water een aantasting die bijvoorbeeld bij pH = 7 optreedt, op willen heffen door de pH tot 8 à 9 te verhogen, dan wordt het gewenste effect niet bereikt. Dit komt doordat de pH een logaritmische functie is: stel dat er een lineair verband is voor het terugdringen van de aantasting bij een pH-verhoging van 7 tot 10, dan heeft men bij een pH van 8 slechts 1 % en bij een pH van 9 à 10 % van het effect dat door de pH-verhoging tot 10 wordt verkregen. Om de door de stroomsnelheid verhoogde aantasting op te heffen is minimaal een pH van 9,5 noodzakelijk. Anderzijds geeft zuurstofhoudend water met een pH van 7,5 tot 10 een meer plaatselijke aantasting, die in putvorming resulteert. Dit verschijnsel wordt door lage stroomsnelheid bevorderd. Een redelijke stroomsnelheid zal gevormde corrosieproducten afvoeren, zodat ter plaatse de aantasting niet meer door deze producten wordt bevorderd: men treft bijvoorbeeld meer zuurstofcorrosie aan in laagbelaste dan in hoogbelaste ketels, ook bij volcontinu bedrijf.

 

 

Bron: Handboek constructiematerialen, corrosie en corrosiebescherming,  2000.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Toename van de corrosiesnelheid in zwak alkalisch gebied, ten gevolge van waterstroming?