snelnaardata
 

Oxiderend of reducerend karakter van zwavelzuuroplossingen als functie van concentratie en temperatuur

De corrosiviteit van zwavelzuur tegenover de diverse constructiematerialen is zeer sterk afhankelijk van zijn oxiderend of reducerend karakter. In tegenstelling tot bijvoorbeeld salpeterzuur (sterk oxiderend) of zoutzuur (reducerend), kan zwavelzuur niet a priori in één van beide categorieën ondergebracht worden. Zowel concentratie als temperatuur bepalen het karakter van het zuur. Alleen oleum is onder alle omstandigheden sterk oxiderend.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Oxiderend of reducerend karakter van zwavelzuuroplossingen als functie van concentratie en temperatuur?