snelnaardata
 

Indeling keuringsklassen drukapparatuur

Bij drukapparatuur zijn risico's tijdens het gebruik aanleiding om een wettelijk keuringsregime op te zetten. Onafhankelijk van de keuringsklassen geldt een wettelijke onderhoudsverplichting voor werkgevers/ gebruikers t.a.v. de drukapparatuur.

Keuringsklassen 1 t/m 3: normaliter bepaald door de gebruiker aan de hand van wettelijk voorgeschreven risico-inventarisatie en -evaluatie.

Keuringsklasse 4 en hoger: hier worden altijd wettelijke keuringen door onafhankelijke keuringsinstanties voorgeschreven.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Indeling keuringsklassen drukapparatuur?