snelnaardata
 

Overzicht van de verschillen en overeenkomsten van CE-markering en HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Point en is een controlesysteem voor het beheersen van de voedselveiligheid. De warenwetregeling is een direct gevolg van enkele belangrijke EEG-richtlijnen die zijn omgezet in nationale wetgevingen. De letters CE staan voor Conformité Européenne. Dit geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen inzake veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk en afnemers kunnen aanvullende eisen stellen. Nationale overheden van de lidstaten mogen geen aanvullende eisen stellen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Overzicht van de verschillen en overeenkomsten van CE-markering en HACCP?