snelnaardata
 

Typekeuringen nodig binnen de aandrijftechniek

Keurings- en certificeringsinstanties werken met voor een bepaald gebruiks- of toepassingsgebied van toepassing zijnde keuringseisen. Hoewel deze gebaseerd zijn op de voor deze groep producten geldende normen, omvatten keuringsprocedures nog een aantal aanvullende eisen met betrekking tot de beproevingsmethoden die meestal in een andere of aanvullende norm zijn opgenomen en gericht zijn op het betreffende toepassingsgebied. Binnen de aandrijftechniek kunnen typekeuringen nodig zijn voor producten uit de in deze tabel genoemde categorieën.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Typekeuringen nodig binnen de aandrijftechniek?