snelnaardata
 

NLGI-systeem van classificatie smeervetten

Smeervet is een verdikte olie waarvan de matrixstructuur bijeen wordt gehouden door interne bindkrachten, die door weerstand tegen positiewijziging het smeervet een vast karakter geven. Dit vaste karakter wordt ook wel aangeduid met de term consistentie. De consistentie wordt gemeten met de penetrometer en vetten worden geclassificeerd volgens het algemeen geaccepteerde NLGI-systeem.

Dit systeem geeft geen uitsluitsel over de reologische eigenschappen van een smeervet onder dynamische omstandigheden.

NLGI = National Lubricating Grease Institute

originaltype: 
html
 
Meer lezen over NLGI-systeem van classificatie smeervetten?