snelnaardata
 

Indeling keuringsklassen arbeidsmiddelen

Bij arbeidsmiddelen zijn risico's tijdens het gebruik soms aanleiding om een regime van wettelijke keuringen op te zetten. De gebruikersrisico's van verschillende soorten arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gewogen, uitmondend in een eerste indeling in keuringsklassen.

Keuringsklassen 1 t/m 3: normaliter bepaald door de gebruiker aan de hand van wettelijk voorgeschreven risico-inventarisatie en -evaluatie

Keuringsklasse 4 en hoger: hier worden altijd wettelijke keuringen door onafhankelijke keuringsinstanties voorgeschreven.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Indeling keuringsklassen arbeidsmiddelen?