snelnaardata
 

Bioplastics, mogelijkheden en beperkingen voor ontwerpers

Bioplastics zijn kunststoffen waarvan de grondstoffen afkomstig zijn uit natuurlijke, hernieuwbare bronnen. Ze vormen daarmee een alternatief voor de traditionele, op aardolie gebaseerde kunststoffen. De redenen die aan de opkomst van bioplastics ten grondslag liggen kunnen zowel rationeel als ideologisch worden uitgelegd. Gerecyclede kunststoffen zijn een ander antwoord op dezelfde roep naar duurzaamheid. Materialen volledig herverwerken zonder verlies van eigenschappen is immers ook duurzaam, ook al bestaan ze uit aardolie. Ze lossen in potentie beide hetzelfde probleem op: de afnemende beschikbaarheid en de dien ten gevolge oplopende prijs van aardolie als grondstof voor kunststoffen. Het is voor ontwerpers en constructeurs vaak onduidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen van deze duurzame kunststoffen zijn. In dit artikel wordt een overzicht van de beschikbare duurzame kunststoffen, te weten bioplastics en gerecyclede kunststoffen, en hun toepasbaarheid gegeven, waarbij zowel naar eigenschappen, ontwerpregels als verwerking wordt gekeken. Daarbij tekent zich een interessante, nieuwe groep materialen af, “The Planables”. Dit zijn materialen waarvan de afbraaksnelheid planbaar of zelfs beïnvloedbaar is. Dit biedt geheel nieuwe, zeer interessante ontwerpmogelijkheden.

originaltype: 
custom
 
Meer lezen over Bioplastics, mogelijkheden en beperkingen voor ontwerpers?