snelnaardata
 

Normalisatieproces

Dit schema toont hoe belangrijk het aandeel 'bereiken van consensus' in het normalisatieproces is. Bij nationale en internationale normen zullen zowel producenten als gebruikers het eens moeten zijn over alle genoemde uitgangspunten, voordat men echt met het opstellen van een normontwerp kan beginnen. Dat vraagt voortdurende uitwisseling van informatie tussen gebruikers zoals consumenten, producenten, ontwerpers en wetenschap. Het is een tweerichtingsverkeer, waarbij de nationale normalisatie-instituten een centrale rol vervullen.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Normalisatieproces?