snelnaardata
 

Contact-spanningsleer volgens Hertz

Het contact dat componenten in aandrijfsystemen met elkaar hebben, wordt geconcentreerd contact genoemd. Dit betekent dat het gevormde contact relatief klein is, aangezien de oppervlakken meestal gekromd zijn. De spanningen die in dergelijke contacten optreden zijn hoog en de vervormingen (elastisch) zijn niet meer te verwaarlozen. Met de lijncontactvergelijkingen van Hertz kunnen de contactdruk, contactgeometrie en elastische indrukking van een geconcentreerd contact berekend worden. Omdat de oplossing van Hertz elliptische integralen bevat, waarmee lastig te werken is, heeft Reusner daarvoor benaderingsoplossingen opgesteld.

originaltype: 
html
 
Meer lezen over Contact-spanningsleer volgens Hertz?